Błąd co to jest
Definicja Błąd w prawie. Znaczenie co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków.

Czy przydatne?

Definicja Błąd w prawie

Definicja z ang. Error, z niem. Fehler.

Słownik: W przypadku błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został spowodowany poprzez tę osobę, chociażby bez jej winy, lub gdy wiedziała ona o błędzie albo mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, iż gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd ważny).

Czym jest Błąd znaczenie w Słownik prawo B .