Budowla co to jest
Definicja Budowla w prawie. Znaczenie budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej.

Czy przydatne?

Definicja Budowla w prawie

Definicja z ang. Building, z niem. Struktur.

Słownik: Każdy przedmiot budowlany niebędący budynkiem albo przedmiotem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale powiązane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe albo urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a również części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) i fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części elementów składających się na całość użytkową
art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czym jest Budowla znaczenie w Słownik prawo B .