Dokumentacja budowy co to jest
Definicja Dokumentacja budowy w prawie. Znaczenie budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym.

Czy przydatne?

Definicja Dokumentacja budowy w prawie

Definicja z ang. documentation building, z niem. Dokumentation Gebäude.

Słownik: Pozwolenie na budowę wspólnie z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, stosunkowo potrzeby, rysunki i opisy wykorzystywane realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów a w razie realizacji obiektów sposobem montażu – również dziennik montażu
art. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Czym jest Dokumentacja budowy znaczenie w Słownik prawo D .