Droga ekspresowa co to jest
Definicja Droga ekspresowa w prawie. Znaczenie wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: a.

Czy przydatne?

Definicja Droga ekspresowa w prawie

Definicja z ang. Expressway, z niem. Schnellstraße.

Słownik: Droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) zaopatrzoną w jedną albo dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,
c) zaopatrzoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Czym jest Droga ekspresowa znaczenie w Słownik prawo D .