działalność, regulowana

Interpretacja Działalność regulowana w prawie. Znaczenie działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę prawo.

Przydało się?

Definicja Działalność regulowana w prawie

Wyjaśnienie Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej. 
Art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobna interpretacja prawa do Działalność regulowana na literę D