Definicja Działalność regulowana słownik

Definicja Działalność regulowana w prawie. Znaczenie odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością. Co to znaczy Regulowana Działalność słownik.

Czy przydatne?

Definicja Działalność regulowana w prawie

Definicja z ang. regulated activity, z niem. regulierte.

Słownik: Jeśli przepis odrębnej ustawy stanowi, iż dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu tej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej.
Art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym jest Działalność regulowana znaczenie w Słownik prawo D .