Mały podatnik co to jest
Definicja Mały podatnik w prawie. Znaczenie znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze.

Czy przydatne?

Definicja Mały podatnik w prawie

Definicja z ang. Small taxpayer, z niem. Kleine Steuerzahler.

Słownik: Mały podatnik - znaczy to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wspólnie z stawką należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych stawki odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł;
art. 5a punkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Mały podatnik znaczenie w Słownik prawo M .