mikroprzed, biorca

Interpretacja Mikroprzedsiębiorca w prawie. Znaczenie najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz prawo.

Przydało się?

Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie

Wyjaśnienie Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobna interpretacja prawa do Mikroprzedsiębiorca na literę M