mikroprzedsiębiorca

Interpretacja Mikroprzedsiębiorca w prawie. Znaczenie przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i prawo.

Przydało się?

Definicja Mikroprzedsiębiorca w prawie

Definicja z ang. Microentrepreneur, z niem. Kleinstunternehmerin.

Wyjaśnienie Za mikroprzedsiębiorcę uważane jest przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.
Art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobna interpretacja prawa do Mikroprzedsiębiorca na literę M