Nienależyte wykonanie umowy co to jest
Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie. Znaczenie jest do naprawienia szkody wynikłej z.

Czy przydatne?

Definicja Nienależyte wykonanie umowy w prawie

Definicja z ang. Improper performance, z niem. Unsachgemäße Leistung.

Słownik: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi - art. 471 kodeksu cywilnego.

Czym jest Nienależyte wykonanie umowy znaczenie w Słownik prawo N .