osoba, samotnie, gospodarująca

Interpretacja Osoba samotnie gospodarująca w prawie. Znaczenie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej prawo.

Przydało się?

Definicja Osoba samotnie gospodarująca w prawie

Definicja z ang. The person running a household alone, z niem. Die Person, die einen Haushalt zu führen allein.

Wyjaśnienie Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Art. 6 punkt 10 ustawy o pomocy socjalnej
.

Podobna interpretacja prawa do Osoba samotnie gospodarująca na literę O