Poborca skarbowy co to jest
Definicja Poborca skarbowy w prawie. Znaczenie rozumie się poprzez to pracownika organu.

Czy przydatne?

Definicja Poborca skarbowy w prawie

Definicja z ang. tax collector, z niem. Zöllner.

Słownik: Poborca skarbowy - rozumie się poprzez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym.
art. 1 a ust. 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Poborca skarbowy znaczenie w Słownik prawo P .