Podżeganie do popełnienia co to jest
Definicja Podżeganie do popełnienia przestępstwa w prawie. Znaczenie podżeganie, kto chcąc, by inna.

Czy przydatne?

Definicja Podżeganie do popełnienia przestępstwa w prawie

Definicja z ang. Incitement to commit a crime, z niem. Anstiftung zu einem Verbrechen.

Słownik: Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, by inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego
Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego.

Czym jest Podżeganie do popełnienia znaczenie w Słownik prawo P .