Poręczenie co to jest
Definicja Poręczenie w prawie. Znaczenie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem.

Czy przydatne?

Definicja Poręczenie w prawie

Definicja z ang. Guarantee, z niem. Kaution.

Słownik: Poprzez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.
Art. 876 kodeksu cywilnego.

Czym jest Poręczenie znaczenie w Słownik prawo P .