Przedawnienie karalności co to jest
Definicja Przedawnienie karalności (ścigania) w prawie. Znaczenie przestępstwa ustaje, jeśli od.

Czy przydatne?

Definicja Przedawnienie karalności (ścigania) w prawie

Definicja z ang. Limitation of criminal (law enforcement), z niem. Begrenzung der Straf (Strafverfolgung).

Słownik: Karalność przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
30 - gdy gest stanowi zbrodnię zabójstwa,
20 - gdy gest stanowi inną zbrodnię,
15 - gdy gest stanowi występek w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
10 - gdy gest stanowi występek w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
5 - gdy chodzi o pozostałe występki.
Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
W ww. wypadkach, jeśli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia zaczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Art. 101 kodeksu karnego
jeśli w okresie przewidzianym dla przedawnienia karalności wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego poprzez nią przestępstwa ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (na przykład w razie zabójstwa do 30 lat przedawnienia doliczamy bądź nie lat 10, w zależności czy wszczęto w tej sprawie postępowanie przeciwko tej osobie albo 5 gdy wszczęto żadne postępowanie w tej sprawie). Art. 102 kodeksu karnego.

Czym jest Przedawnienie karalności znaczenie w Słownik prawo P .