Przedawnienie wykonania kary co to jest
Definicja Przedawnienie wykonania kary w prawie. Znaczenie kary, jeśli od uprawomocnienia się.

Czy przydatne?

Definicja Przedawnienie wykonania kary w prawie

Definicja z ang. Limitation of execution of sentence, z niem. Begrenzung der Strafvollstreckung.

Słownik: Nie można wykonać kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą,
15 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
10 - w przypadku skazania na inną karę.
Przepis stosuje się odpowiednio do środków karnych.
Art. 103 kodeksu karnego.

Czym jest Przedawnienie wykonania kary znaczenie w Słownik prawo P .