Sposoby zabezpieczenia co to jest
Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie. Znaczenie roszczeń pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w prawie

Definicja z ang. Methods of securing monetary claims, z niem. Verfahren zur Sicherung von Geldforderungen.

Słownik: Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje poprzez:
1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego;
2) obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
3) ustanowienie zakazu zbywania albo obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła albo uległa zniszczeniu;
4) obciążenie statku lub statku w budowie hipoteką morską;
5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem albo gospodarstwem rolnym obowiązanego lub zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa albo jego częścią lub częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.
art. 747 k.p.c.

Czym jest Sposoby zabezpieczenia znaczenie w Słownik prawo S .