Udostępnienie stronom akt co to jest
Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie. Znaczenie postępowania.

Czy przydatne?

Definicja Udostępnienie stronom akt postepowania administracyjnego w prawie

Definicja z ang. Making the parties act Administrative Procedure, z niem. Machen die Parteien VwVfG.

Słownik: W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt kwestie i sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych poprzez siebie odpisów z akt kwestie albo wydania jej z akt kwestie uwierzytelnionych odpisów, o ile to jest uzasadnione istotnym interesem strony.
Art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego.

Czym jest Udostępnienie stronom akt znaczenie w Słownik prawo U .