umowa, rachunku, bankowego

Interpretacja Umowa rachunku bankowego w prawie. Znaczenie względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych prawo.

Przydało się?

Definicja Umowa rachunku bankowego w prawie

Wyjaśnienie Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych
Art. 725 kodeksu cywilnego.

Podobna interpretacja prawa do Umowa rachunku bankowego na literę U