umowa, rachunku, bankowego

Interpretacja Umowa rachunku bankowego w prawie. Znaczenie względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych prawo.

Przydało się?

Definicja Umowa rachunku bankowego w prawie

Definicja z ang. Bank account agreement, z niem. Bankkontovertrag.

Wyjaśnienie Poprzez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych i, jeśli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych
Art. 725 kodeksu cywilnego.

Podobna interpretacja prawa do Umowa rachunku bankowego na literę U