Utrata ulgi podatkowej co to jest
Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie. Znaczenie niedopełnienia poprzez podatnika warunków.

Czy przydatne?

Definicja Utrata ulgi podatkowej w prawie

Definicja z ang. Loss of tax relief, z niem. Der Verlust der Steuerentlastung.

Słownik: W przypadku niedopełnienia poprzez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej, prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, gdzie nastąpiło zjawisko powodujące utratę prawa do ulgi.
art. 69 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czym jest Utrata ulgi podatkowej znaczenie w Słownik prawo U .