Zastaw co to jest
Definicja Zastaw w prawie. Znaczenie zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą.

Czy przydatne?

Definicja Zastaw w prawie

Definicja z ang. Pledge, z niem. Versprechen.

Słownik: W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić również w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej albo warunkowej. Obiektem zastawu mogą być również prawa, jeśli są zbywalne.
Art. 306 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zastaw znaczenie w Słownik prawo Z .