Zawarcie małżeństwa przez co to jest
Definicja Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie. Znaczenie sąd może zezwolić, tak aby.

Czy przydatne?

Definicja Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie

Definicja z ang. Marriage by proxy, z niem. Ehe durch einen Bevollmächtigten.

Słownik: Z istotnych powodów sąd może zezwolić, tak aby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński albo oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 zostało złożone poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i zmieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.
Art. 6 Kodeksu rodzinnego.

Czym jest Zawarcie małżeństwa przez znaczenie w Słownik prawo Z .