Zbieg egzekucji co to jest
Definicja Zbieg egzekucji w prawie. Znaczenie egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej.

Czy przydatne?

Definicja Zbieg egzekucji w prawie

Definicja z ang. The confluence of execution, z niem. Die Einmündung der Ausführung.

Słownik: W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nieruchomości, rzeczy lub prawa majątkowego albo niemajątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego albo z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu wedle przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
art. 62 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Czym jest Zbieg egzekucji znaczenie w Słownik prawo Z .