Zobowiązanie co to jest
Definicja Zobowiązanie w prawie. Znaczenie przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o.

Czy przydatne?

Definicja Zobowiązanie w prawie

Definicja z ang. Commitment, z niem. Engagement.

Słownik: Wynikający z przeszłych zdarzeń wymóg wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki.
Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości.
Zobowiązanie bazuje na tym, iż wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może bazować na działaniu lub na zaniechaniu.
Art. 353 kodeksu cywilnego.

Czym jest Zobowiązanie znaczenie w Słownik prawo Z .