zwrot, podatku

Interpretacja Zwrot podatku w prawie. Znaczenie lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu prawo.

Przydało się?

Definicja Zwrot podatku w prawie

Wyjaśnienie Zwrot podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobna interpretacja prawa do Zwrot podatku na literę Z