Definicja Podatku zwrot

Czy się przydało?

Zwrot podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobne szkolenie prawne na literę Z

Kancelaria notarialna:

Biuro notarialne.