zwrot, podatku

Interpretacja Zwrot podatku w prawie. Znaczenie podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne prawo.

Przydało się?

Definicja Zwrot podatku w prawie

Definicja z ang. Tax refund, z niem. Steuerrückerstattung.

Wyjaśnienie Zwrot podatku - rozumie się poprzez to zwrot różnicy podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach prawa podatkowego;
art. 3 punkt 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

Podobna interpretacja prawa do Zwrot podatku na literę Z