Admintracja geologiczna co to jest
Co to jest Administracja geologiczna. Wyjaśnienie Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i.

Czy przydatne?

Co to jest Geologiczna Administracja

Administracja geologiczna
Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami administracji geologicznej są: minister środowiska, działający dzięki głównego geologa państwie, wojewodowie, z upoważnienia których mogą być powołani główni geolodzy wojewódzcy i starostowie, działający jako organy pierwszej instancji w kwestiach należących do właściwej administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla wojewodów albo ministra środowiska.[ASd].

Czym jest Administracja geologiczna znaczenie w Słownik definicje A