Admintracja geologiczna co to jest
Co to jest Administracja geologiczna. Wyjaśnienie Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i.

Czy przydatne?

Co to jest Geologiczna Administracja

Definicja ADMINISTRACJA GEOLOGICZNA: Administracja geologiczna
Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami administracji geologicznej są: minister środowiska, działający dzięki głównego geologa państwie, wojewodowie, z upoważnienia których mogą być powołani główni geolodzy wojewódzcy i starostowie, działający jako organy pierwszej instancji w kwestiach należących do właściwej administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla wojewodów albo ministra środowiska.[ASd].

Słownik Analiza Chemiczna Balneologiczna (Wody):
Znaczenie balneologiczna (wody) Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę administracja geologiczna.
Słownik Analiza Jakościowa Wody:
Znaczenie wody Badanie chemiczna wody obejmująca tylko oznaczenie jakościowe (ustalenie występowania albo nie) poszczególnych składników, bez ustalenia ich stężeń. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM administracja geologiczna.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu administracja geologiczna.
Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony administracja geologiczna.
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi administracja geologiczna.

Czym jest Administracja geologiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: