Adsorbent (substancja co to jest
Co to jest Adsorbent (substancja adsorbująca). Wyjaśnienie adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Adsorbująca Substancja Adsorbent

Definicja ADSORBENT (SUBSTANCJA ADSORBUJĄCA): Adsorbent (substancja adsorbująca)
Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu. Podstawowymi adsorbentami kationów w wodach podziemnych są minerały ilaste i zeolity, substancja organiczna, wodorotlenki i tlenki wielu metali. Adsorbentami anionów są raczej wodorotlenki glinu i częściowo żelaza (ryc. 1). → Adsorpcja. [AM] Ryc. 1. Uproszczony model rozmieszczenia kationów wymiennych w: a - kaolinicie, b - hydrołyszczyku, c - montmorillonicie.

Słownik Adsorpcja:
Znaczenie Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decyzyjny o ich składzie chemicznym. Bazuje na gromadzeniu się na powierzchni minerałów albo adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Analiza Kontrolna (Wody); Analiza Sprawdzająca:
Znaczenie wody); badanie sprawdzająca badanie wody realizowana powtórnie dla sprawdzenia uzyskanych uprzednio wyników albo badanie wody powtarzane okresowo, systematycznie, dotyczące próbek wody pobieranych z adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Ascenzja:
Znaczenie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi adsorbent (substancja adsorbująca).
Słownik Alekina Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei adsorbent (substancja adsorbująca).

Czym jest Adsorbent (substancja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: