Adsorbent (substancja co to jest
Co to jest Adsorbent (substancja adsorbująca). Wyjaśnienie adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje.

Czy przydatne?

Co to jest Adsorbująca Substancja Adsorbent

Adsorbent (substancja adsorbująca)
Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu. Podstawowymi adsorbentami kationów w wodach podziemnych są minerały ilaste i zeolity, substancja organiczna, wodorotlenki i tlenki wielu metali. Adsorbentami anionów są raczej wodorotlenki glinu i częściowo żelaza (ryc. 1). → Adsorpcja. [AM] Ryc. 1. Uproszczony model rozmieszczenia kationów wymiennych w: a - kaolinicie, b - hydrołyszczyku, c - montmorillonicie.

Czym jest Adsorbent (substancja znaczenie w Słownik definicje A