Adsorpcja chemiczna co to jest
Co to jest Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana). Wyjaśnienie chemisorpcja.

Czy przydatne?

Co to jest Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana)

Definicja ADSORPCJA CHEMICZNA (CHEMISORPCJA, ADSORPCJA AKTYWOWANA): Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana)
Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM].

Słownik Akratopegi:
Znaczenie Akratopegi Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana).
Słownik Analiza Granulometryczna:
Znaczenie granulometryczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana).
Słownik Adsorbat (Substancja Adsorbowana):
Znaczenie substancja adsorbowana) Substancje występujące w fazie rozpuszczonej w wodach podziemnych, mogące podlegać → adsorpcji. W klimacie umiarkowanym to są raczej kationy i cząsteczki obojętne. → Sorbat adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana).
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana).
Słownik Administracja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami adsorpcja chemiczna (chemisorpcja, adsorpcja aktywowana).

Czym jest Adsorpcja chemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: