Aeracja warstwy wodonośnej co to jest
Co to jest Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej). Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej)

Definicja AERACJA WARSTWY WODONOŚNEJ (NAPOWIETRZANIE WARSTWY WODONOŚNEJ): Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej)
Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Metodę a.w.w. stosuje się również do uzdatniania wody podziemnej przez powstanie w warstwie wodonośnej warunków utleniających i wytrącanie nierozpuszczalnych związków żelaza i manganu (sposoby: Vyredox, Hydrox).[AS].

Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej).
Słownik Analiza Organoleptyczna Wody:
Znaczenie Badanie organoleptyczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej).
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej).
Słownik Aktywność Jonowa (Aktywność Termodynamiczna):
Znaczenie aktywność termodynamiczna) Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej).
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej).

Czym jest Aeracja warstwy wodonośnej znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: