Aeracja warstwy wodonośnej co to jest
Co to jest Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej). Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej)

Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej)
Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Metodę a.w.w. stosuje się również do uzdatniania wody podziemnej przez powstanie w warstwie wodonośnej warunków utleniających i wytrącanie nierozpuszczalnych związków żelaza i manganu (sposoby: Vyredox, Hydrox).[AS].

Czym jest Aeracja warstwy wodonośnej znaczenie w Słownik definicje A