Agresywność wody co to jest
Co to jest Agresywność wody (korozyjność wody). Wyjaśnienie wody) Cecha wody spowodowana jej.

Czy przydatne?

Co to jest Agresywność wody (korozyjność wody)

Definicja AGRESYWNOŚĆ WODY (KOROZYJNOŚĆ WODY): Agresywność wody (korozyjność wody)
Cecha wody spowodowana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumieją jako niszczenie skał i betonów, korozyjność z kolei jako niszczenie konstrukcji metalowych. Badacze zachodni zawężają niekiedy definicja a.w. jedynie do niszczenia skał węglanowych. A.w. skutkuje nieodwracalne zmiany ośrodka skalnego ( → ługowanie) i wymienia → chemizm wód. Najczęściej mamy do czynienia z wodami o a. ługującej (zawierającymi poniżej 90 mg CaCO3/dm.

Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego agresywność wody (korozyjność wody).
Słownik Analogia Elektrohydrodynamiczna AEHD:
Znaczenie elektrohydrodynamiczna AEHD Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem prądu elektrycznego w przewodniku polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.e. stanowi agresywność wody (korozyjność wody).
Słownik Analiza Chemiczna Wody:
Znaczenie wody Rezultat badania albo oznaczanie (badanie) składu chemicznego substancji występujących w wodach → badanie jakościowa i ich stężeń → badanie ilościowa. W badaniach rutynowych realizowanych dla agresywność wody (korozyjność wody).
Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach agresywność wody (korozyjność wody).
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi agresywność wody (korozyjność wody).

Czym jest Agresywność wody (korozyjność znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: