Akratopegi co to jest
Co to jest Akratopegi. Wyjaśnienie mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.

Czy przydatne?

Co to jest Akratopegi

Definicja AKRATOPEGI: Akratopegi
Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD].

Słownik Akratotermy:
Znaczenie Akratotermy Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm akratopegi.
Słownik Antropopresja:
Znaczenie człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i akratopegi.
Słownik Akumulacja Wody:
Znaczenie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK akratopegi.
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h akratopegi.
Słownik Analiza Sitowa; Analiza Mechaniczna:
Znaczenie badanie mechaniczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej o średnicach ziarn większych od 0,07 mm w celu określenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce akratopegi.

Czym jest Akratopegi znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: