Akratopegi co to jest
Co to jest Akratopegi. Wyjaśnienie mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.

Czy przydatne?

Co to jest Akratopegi

Definicja AKRATOPEGI: Akratopegi
Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD].

Słownik Aeracja Warstwy Wodonośnej (Napowietrzanie Warstwy Wodonośnej):
Znaczenie wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji akratopegi.
Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach akratopegi.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i akratopegi.
Słownik Ascenzja:
Znaczenie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK akratopegi.
Słownik Analiza Jakościowa Wody:
Znaczenie wody Badanie chemiczna wody obejmująca tylko oznaczenie jakościowe (ustalenie występowania albo nie) poszczególnych składników, bez ustalenia ich stężeń. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM akratopegi.

Czym jest Akratopegi znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: