Aktywność jonowa (aktywność co to jest
Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna). Wyjaśnienie termodynamiczna) Efektywne →.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)

Definicja AKTYWNOŚĆ JONOWA (AKTYWNOŚĆ TERMODYNAMICZNA): Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)
Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu jest mniejsza od stężenia molowego ci tego jonu w roztworze i zbliża się do wartości tego stężenia wraz ze wzrostem stopnia rozcieńczenia roztworu. Wartość a. uzyskuje się mnożąc stężenie molowe ci jonu w roztworze poprzez współczynnik aktywności γi:ai = γi ci gdzie: ai - aktywność jonu [1], yi - współczynnik aktywności jonu [1], ci - stężenie molowe jonu [ML -3 ].[JD].

Słownik Analiza Chemiczna Wody:
Znaczenie wody Rezultat badania albo oznaczanie (badanie) składu chemicznego substancji występujących w wodach → badanie jakościowa i ich stężeń → badanie ilościowa. W badaniach rutynowych realizowanych dla aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Administracja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Antropopresja:
Znaczenie człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Akumulacja Wody:
Znaczenie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).

Czym jest Aktywność jonowa (aktywność znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: