Aktywność jonowa (aktywność co to jest
Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna). Wyjaśnienie termodynamiczna) Efektywne →.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)

Definicja AKTYWNOŚĆ JONOWA (AKTYWNOŚĆ TERMODYNAMICZNA): Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)
Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu jest mniejsza od stężenia molowego ci tego jonu w roztworze i zbliża się do wartości tego stężenia wraz ze wzrostem stopnia rozcieńczenia roztworu. Wartość a. uzyskuje się mnożąc stężenie molowe ci jonu w roztworze poprzez współczynnik aktywności γi:ai = γi ci gdzie: ai - aktywność jonu [1], yi - współczynnik aktywności jonu [1], ci - stężenie molowe jonu [ML -3 ].[JD].

Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Analiza Organoleptyczna Wody:
Znaczenie Badanie organoleptyczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Analiza Jakościowa Wody:
Znaczenie wody Badanie chemiczna wody obejmująca tylko oznaczenie jakościowe (ustalenie występowania albo nie) poszczególnych składników, bez ustalenia ich stężeń. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna).

Czym jest Aktywność jonowa (aktywność znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: