Aktywność jonowa (aktywność co to jest
Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna). Wyjaśnienie termodynamiczna) Efektywne →.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)

Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)
Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu jest mniejsza od stężenia molowego ci tego jonu w roztworze i zbliża się do wartości tego stężenia wraz ze wzrostem stopnia rozcieńczenia roztworu. Wartość a. uzyskuje się mnożąc stężenie molowe ci jonu w roztworze poprzez współczynnik aktywności γi:ai = γi ci gdzie: ai - aktywność jonu [1], yi - współczynnik aktywności jonu [1], ci - stężenie molowe jonu [ML -3 ].[JD].

Czym jest Aktywność jonowa (aktywność znaczenie w Słownik definicje A