Alekina klasyfikacja co to jest
Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód). Wyjaśnienie wód) regulacja hydrochemiczna.

Czy przydatne?

Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód)

Definicja ALEKINA KLASYFIKACJA (CHEMIZMU WÓD): Alekina regulacja (chemizmu wód)
regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei dominujący kation – o ekipie wód. W każdej ekipie mogą występować trzy typy wód wydzielone na podstawie stosunków jonowych (ryc. 2). Służący jest także skrócony zapis A.k. → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 2.
regulacja chemiczna wód naturalnych wg O. A. Alekina (1970).

Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Azot Azotanowy:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia alekina klasyfikacja (chemizmu wód).

Czym jest Alekina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: