Alekina klasyfikacja co to jest
Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód). Wyjaśnienie wód) regulacja hydrochemiczna.

Czy przydatne?

Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód)

Definicja ALEKINA KLASYFIKACJA (CHEMIZMU WÓD): Alekina regulacja (chemizmu wód)
regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei dominujący kation – o ekipie wód. W każdej ekipie mogą występować trzy typy wód wydzielone na podstawie stosunków jonowych (ryc. 2). Służący jest także skrócony zapis A.k. → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 2.
regulacja chemiczna wód naturalnych wg O. A. Alekina (1970).

Słownik Analiza Wskaźnikowa (Wody); Analiza Skrócona (Wody):
Znaczenie wody); badanie skrócona (wody) badanie wód obejmująca oznaczenia jedynie wybranych wyznaczników. Analizy takie wykonuje się jako kontrolne albo jako wstępne, na przykład dla wytypowania miejsc alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Analiza Areometryczna:
Znaczenie areometryczna Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Anizotropia Ośrodka Hydrogeologicznego:
Znaczenie hydrogeologicznego Zależność makroskopowych właściwości → ośrodka hydrogeologicznego od kierunku. Ośrodki wykazujące anizotropię nazywane są ośrodkami anizotropowymi. → Tensor przepuszczalności.[MR alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się alekina klasyfikacja (chemizmu wód).
Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony alekina klasyfikacja (chemizmu wód).

Czym jest Alekina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: