Alekina klasyfikacja co to jest
Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód). Wyjaśnienie wód) regulacja hydrochemiczna.

Czy przydatne?

Co to jest Alekina klasyfikacja (chemizmu wód)

Alekina regulacja (chemizmu wód)
regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei dominujący kation – o ekipie wód. W każdej ekipie mogą występować trzy typy wód wydzielone na podstawie stosunków jonowych (ryc. 2). Służący jest także skrócony zapis A.k. → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 2.
regulacja chemiczna wód naturalnych wg O. A. Alekina (1970).

Czym jest Alekina klasyfikacja znaczenie w Słownik definicje A