Amoniak NH3 (azan co to jest
Co to jest Amoniak NH3 (azan). Wyjaśnienie powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi.

Czy przydatne?

Co to jest Azan Nh3 Amoniak

Amoniak NH3 (azan)
Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych – w wodach stref redukcyjnych, między innymi w otoczeniu złóż ropy naftowej, albo jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wodą tworząc jony amonowe. → Azot, → Nitryfikacja, → Azot amonowy.[AM].

Czym jest Amoniak NH3 (azan znaczenie w Słownik definicje A