Amoniak NH3 (azan co to jest
Co to jest Amoniak NH3 (azan). Wyjaśnienie powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi.

Czy przydatne?

Co to jest Azan Nh3 Amoniak

Definicja AMONIAK NH3 (AZAN): Amoniak NH3 (azan)
Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych – w wodach stref redukcyjnych, między innymi w otoczeniu złóż ropy naftowej, albo jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wodą tworząc jony amonowe. → Azot, → Nitryfikacja, → Azot amonowy.[AM].

Słownik Analiza Organoleptyczna Wody:
Znaczenie Badanie organoleptyczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM amoniak nh3 (azan).
Słownik Analiza „In Situ” (Wody); Analiza Bezpośrednia:
Znaczenie wody); badanie bezpośrednia badanie wody realizowana bezpośrednio w ujęciu wody. Zazwyczaj pomiar jest realizowany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. → badanie chemiczna wody.[AM amoniak nh3 (azan).
Słownik Analiza Chemiczna Wody:
Znaczenie wody Rezultat badania albo oznaczanie (badanie) składu chemicznego substancji występujących w wodach → badanie jakościowa i ich stężeń → badanie ilościowa. W badaniach rutynowych realizowanych dla amoniak nh3 (azan).
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole amoniak nh3 (azan).
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach amoniak nh3 (azan).

Czym jest Amoniak NH3 (azan znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: