Amoniak NH3 (azan co to jest
Co to jest Amoniak NH3 (azan). Wyjaśnienie powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi.

Czy przydatne?

Co to jest Azan Nh3 Amoniak

Definicja AMONIAK NH3 (AZAN): Amoniak NH3 (azan)
Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych – w wodach stref redukcyjnych, między innymi w otoczeniu złóż ropy naftowej, albo jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wodą tworząc jony amonowe. → Azot, → Nitryfikacja, → Azot amonowy.[AM].

Słownik Analiza Granulometryczna:
Znaczenie granulometryczna Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału amoniak nh3 (azan).
Słownik Analiza Wody:
Znaczenie znaczy zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się amoniak nh3 (azan).
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach amoniak nh3 (azan).
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole amoniak nh3 (azan).
Słownik Analiza Chemiczna Balneologiczna (Wody):
Znaczenie balneologiczna (wody) Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę amoniak nh3 (azan).

Czym jest Amoniak NH3 (azan znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: