Amplituda wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Różnica.

Czy przydatne?

Co to jest Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych

Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych
Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym stanem zwierciadła wód podziemnych w określonym czasie, na przykład sezon, rok, wielolecie. Największe wartości osiąga zwykle w obszarach wododziałowych (→ dział wód podziemnych), najmniejsze – w obrębie dolin rzecznych. → Wahania zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Czym jest Amplituda wahań zwierciadła znaczenie w Słownik definicje A