Amplituda wahań zwierciadła co to jest
Co to jest Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Różnica.

Czy przydatne?

Co to jest Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych

Definicja AMPLITUDA WAHAŃ ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH: Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych
Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym stanem zwierciadła wód podziemnych w określonym czasie, na przykład sezon, rok, wielolecie. Największe wartości osiąga zwykle w obszarach wododziałowych (→ dział wód podziemnych), najmniejsze – w obrębie dolin rzecznych. → Wahania zwierciadła wód podziemnych.[SK].

Słownik Analiza Systemowa W Dynamice Wód Podziemnych:
Znaczenie dynamice wód podziemnych Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Aktywność Jonowa (Aktywność Termodynamiczna):
Znaczenie aktywność termodynamiczna) Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Analiza Chemiczna Balneologiczna (Wody):
Znaczenie balneologiczna (wody) Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych.

Czym jest Amplituda wahań zwierciadła znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: