Analiza bakteriologiczna co to jest
Co to jest Analiza bakteriologiczna (wody). Wyjaśnienie wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Bakteriologiczna Analiza

Definicja ANALIZA BAKTERIOLOGICZNA (WODY): Badanie bakteriologiczna (wody)
Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny sanitarnej jakości wody, w szczególności przydatności wody do celów pitnych i gospodarczych. A.b. obejmuje najczęściej tylko 7 bakteriologicznych wyznaczników jakości wody, wymienionych w obowiązujących regulaminach sanitarnych (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 4 września 2000 r.; DzURP Nr 82, poz. 937). → ( badanie wody, → Skład bakteriologiczny wody.[AM].

Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analiza bakteriologiczna (wody).
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h analiza bakteriologiczna (wody).
Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony analiza bakteriologiczna (wody).
Słownik Analizator Pola AP-600:
Znaczenie 600 Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o analiza bakteriologiczna (wody).
Słownik Akratopegi:
Znaczenie Akratopegi Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD analiza bakteriologiczna (wody).

Czym jest Analiza bakteriologiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: