Analiza chemiczna co to jest
Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody). Wyjaśnienie balneologiczna (wody) Badania.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody)

Definicja ANALIZA CHEMICZNA BALNEOLOGICZNA (WODY): Badanie chemiczna balneologiczna (wody)
Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę wstępnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie albo poziomie wodonośnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej ekipy klasyfikacyjnej i ustalenie cech swoistych. A.ch.b. mała – podstawa pełnej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie ważniejszych cech fizycznych wszystkich składników głównych (makroelementów) i tych gazów i składników drugorzędnych i mikroelementów, które decydują o przynależności wody do danej ekipy wód swoistych. A.ch.b. spora – wykonuje się ją w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej łącznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna – umożliwia bieżące śledzenie zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody w czasie eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu tych zmian w momencie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decyzyjnych o jej właściwościach leczniczych. [AK].

Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Analiza Jakościowa Wody:
Znaczenie wody Badanie chemiczna wody obejmująca tylko oznaczenie jakościowe (ustalenie występowania albo nie) poszczególnych składników, bez ustalenia ich stężeń. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Azot Azotanowy:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Analiza Wskaźnikowa (Wody); Analiza Skrócona (Wody):
Znaczenie wody); badanie skrócona (wody) badanie wód obejmująca oznaczenia jedynie wybranych wyznaczników. Analizy takie wykonuje się jako kontrolne albo jako wstępne, na przykład dla wytypowania miejsc analiza chemiczna balneologiczna (wody).

Czym jest Analiza chemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: