Analiza chemiczna co to jest
Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody). Wyjaśnienie balneologiczna (wody) Badania.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody)

Badanie chemiczna balneologiczna (wody)
Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę wstępnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie albo poziomie wodonośnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej ekipy klasyfikacyjnej i ustalenie cech swoistych. A.ch.b. mała – podstawa pełnej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie ważniejszych cech fizycznych wszystkich składników głównych (makroelementów) i tych gazów i składników drugorzędnych i mikroelementów, które decydują o przynależności wody do danej ekipy wód swoistych. A.ch.b. spora – wykonuje się ją w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej łącznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna – umożliwia bieżące śledzenie zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody w czasie eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu tych zmian w momencie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decyzyjnych o jej właściwościach leczniczych. [AK].

Czym jest Analiza chemiczna znaczenie w Słownik definicje A