Analiza chemiczna co to jest
Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody). Wyjaśnienie balneologiczna (wody) Badania.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody)

Definicja ANALIZA CHEMICZNA BALNEOLOGICZNA (WODY): Badanie chemiczna balneologiczna (wody)
Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę wstępnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie albo poziomie wodonośnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej ekipy klasyfikacyjnej i ustalenie cech swoistych. A.ch.b. mała – podstawa pełnej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie ważniejszych cech fizycznych wszystkich składników głównych (makroelementów) i tych gazów i składników drugorzędnych i mikroelementów, które decydują o przynależności wody do danej ekipy wód swoistych. A.ch.b. spora – wykonuje się ją w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej łącznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna – umożliwia bieżące śledzenie zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody w czasie eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu tych zmian w momencie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decyzyjnych o jej właściwościach leczniczych. [AK].

Słownik Antropopresja:
Znaczenie człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Amoniak nh3 (Azan):
Znaczenie Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Alekina Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei analiza chemiczna balneologiczna (wody).

Czym jest Analiza chemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: