Analiza chemiczna co to jest
Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody). Wyjaśnienie balneologiczna (wody) Badania.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza chemiczna balneologiczna (wody)

Definicja ANALIZA CHEMICZNA BALNEOLOGICZNA (WODY): Badanie chemiczna balneologiczna (wody)
Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę wstępnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie albo poziomie wodonośnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej ekipy klasyfikacyjnej i ustalenie cech swoistych. A.ch.b. mała – podstawa pełnej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie ważniejszych cech fizycznych wszystkich składników głównych (makroelementów) i tych gazów i składników drugorzędnych i mikroelementów, które decydują o przynależności wody do danej ekipy wód swoistych. A.ch.b. spora – wykonuje się ją w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej łącznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna – umożliwia bieżące śledzenie zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody w czasie eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu tych zmian w momencie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decyzyjnych o jej właściwościach leczniczych. [AK].

Słownik Analiza „In Situ” (Wody); Analiza Bezpośrednia:
Znaczenie wody); badanie bezpośrednia badanie wody realizowana bezpośrednio w ujęciu wody. Zazwyczaj pomiar jest realizowany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. → badanie chemiczna wody.[AM analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Aktywność Jonowa (Aktywność Termodynamiczna):
Znaczenie aktywność termodynamiczna) Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Analiza Wody:
Znaczenie znaczy zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Analizator Pola AP-600:
Znaczenie 600 Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o analiza chemiczna balneologiczna (wody).
Słownik Administracja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami analiza chemiczna balneologiczna (wody).

Czym jest Analiza chemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: