Analiza fizykochemiczna wody co to jest
Co to jest Analiza fizykochemiczna wody. Wyjaśnienie Oznaczanie (albo rezultat badania) składu.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Fizykochemiczna Analiza

Definicja ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA WODY: Badanie fizykochemiczna wody
Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się stężenia wybranych gazów, → makroskładników i → mikroskładników i co najmniej część z następujących cech: → agresywność, → przewodność elektrolityczną właściwą, → temperaturę, radoczynność (→ woda radoczynna), → twardość, → mineralizację i → suchą pozostałość wód. → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM].

Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu analiza fizykochemiczna wody.
Słownik Analiza Wody:
Znaczenie znaczy zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się analiza fizykochemiczna wody.
Słownik Analiza Techniczna Wody; Analiza Technologiczna Wody:
Znaczenie wody; badanie technologiczna wody badanie umożliwiająca ocenę przydatności i użyteczności wody do ustalonych celów, ewentualnie pozwalająca określić zakres i sposób → uzdatniania wody. → badanie wody analiza fizykochemiczna wody.
Słownik Amoniak nh3 (Azan):
Znaczenie Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w analiza fizykochemiczna wody.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i analiza fizykochemiczna wody.

Czym jest Analiza fizykochemiczna wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: