Analiza granulometryczna co to jest
Co to jest Analiza granulometryczna. Wyjaśnienie Ustalenie składu granulometrycznego skały.

Czy przydatne?

Co to jest Granulometryczna Analiza

Definicja ANALIZA GRANULOMETRYCZNA: Badanie granulometryczna
Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. W skałach o średnicach ziarn mniejszych od 0,07 mm analizę wykonuje się sposobem areometryczną ( badanie granulometryczna] | ( badanie areometryczna), a przy większych od 0,07 mm – sposobem sitową (→ ( badanie sitowa). → Krzywa uziarnienia sumacyjna. [TB i DM].

Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach analiza granulometryczna.
Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analiza granulometryczna.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i analiza granulometryczna.
Słownik Aktywność Jonowa (Aktywność Termodynamiczna):
Znaczenie aktywność termodynamiczna) Efektywne → stężenie (umiejętność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) aktualnych w układzie. A. jonu analiza granulometryczna.
Słownik Analiza Fizykochemiczna Wody:
Znaczenie fizykochemiczna wody Oznaczanie (albo rezultat badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się analiza granulometryczna.

Czym jest Analiza granulometryczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: