Analiza granulometryczna co to jest
Co to jest Analiza granulometryczna. Wyjaśnienie Ustalenie składu granulometrycznego skały.

Czy przydatne?

Co to jest Granulometryczna Analiza

Badanie granulometryczna
Ustalenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o ustalonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. W skałach o średnicach ziarn mniejszych od 0,07 mm analizę wykonuje się sposobem areometryczną ( badanie granulometryczna] | ( badanie areometryczna), a przy większych od 0,07 mm – sposobem sitową (→ ( badanie sitowa). → Krzywa uziarnienia sumacyjna. [TB i DM].

Czym jest Analiza granulometryczna znaczenie w Słownik definicje A