Analiza kontrolna (wody co to jest
Co to jest Analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca. Wyjaśnienie badanie sprawdzająca badanie.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca

Definicja ANALIZA KONTROLNA (WODY); ANALIZA SPRAWDZAJĄCA: Badanie kontrolna (wody); badanie sprawdzająca
badanie wody realizowana powtórnie dla sprawdzenia uzyskanych uprzednio wyników albo badanie wody powtarzane okresowo, systematycznie, dotyczące próbek wody pobieranych z tego samego ujęcia (na przykład przy badaniach typu monitoringu). Regularnie realizowana jako →
badanie wskaźnikowa (wody). →
badanie wody.[AM].

Słownik Analiza „In Situ” (Wody); Analiza Bezpośrednia:
Znaczenie wody); badanie bezpośrednia badanie wody realizowana bezpośrednio w ujęciu wody. Zazwyczaj pomiar jest realizowany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. → badanie chemiczna wody.[AM analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca.
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca.
Słownik Azot Albuminowy; Azot Białkowy:
Znaczenie azot białkowy Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wyznaczników zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. A.a. obejmuje część (zazwyczaj ok. połowy) → azotu organicznego występującego w wodach analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu analiza kontrolna (wody); analiza sprawdzająca.

Czym jest Analiza kontrolna (wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: