Analiza on line” (wody co to jest
Co to jest Analiza „on line” (wody); analiza ciągła. Wyjaśnienie badanie ciągła Automatyczny.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza „on line” (wody); analiza ciągła

Definicja ANALIZA „ON LINE” (WODY); ANALIZA CIĄGŁA: Badanie „on line” (wody); badanie ciągła
Automatyczny mechanizm analizowania wody. Woda pobierana sondą automatyczną przepływa zamkniętym przewodem do aparatu pomiarowego.[AM].

Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i analiza „on line” (wody); analiza ciągła.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach analiza „on line” (wody); analiza ciągła.
Słownik Adsorbat (Substancja Adsorbowana):
Znaczenie substancja adsorbowana) Substancje występujące w fazie rozpuszczonej w wodach podziemnych, mogące podlegać → adsorpcji. W klimacie umiarkowanym to są raczej kationy i cząsteczki obojętne. → Sorbat analiza „on line” (wody); analiza ciągła.
Słownik Akumulacja Wody:
Znaczenie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK analiza „on line” (wody); analiza ciągła.
Słownik Analiza Areometryczna:
Znaczenie areometryczna Jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w analiza „on line” (wody); analiza ciągła.

Czym jest Analiza „on line” (wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: