Analiza organoleptyczna wody co to jest
Co to jest Analiza organoleptyczna wody. Wyjaśnienie Oznaczanie (albo rezultat badania) cech.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Organoleptyczna Analiza

Definicja ANALIZA ORGANOLEPTYCZNA WODY: Badanie organoleptyczna wody
Oznaczanie (albo rezultat badania) cech organoleptycznych wody: → przezroczystości, → mętności, → barwy, → zapachu, → smaku i posmaku. → Badanie wody.[AM].

Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM analiza organoleptyczna wody.
Słownik Azot Organiczny Norg, N-Org:
Znaczenie Norg, N-org Jedna z form występowania → azotu w wodach naturalnych. W analizach wód ustala stężenie azotu występującego we wszystkich związkach organicznych rozpuszczonych w wodzie, zarówno analiza organoleptyczna wody.
Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony analiza organoleptyczna wody.
Słownik Azot Azotynowy:
Znaczenie Forma wyrażania stężenia azotu trójdodatniego (+3) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, gdzie azot występuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko analiza organoleptyczna wody.
Słownik Anizotropia Ośrodka Hydrogeologicznego:
Znaczenie hydrogeologicznego Zależność makroskopowych właściwości → ośrodka hydrogeologicznego od kierunku. Ośrodki wykazujące anizotropię nazywane są ośrodkami anizotropowymi. → Tensor przepuszczalności.[MR analiza organoleptyczna wody.

Czym jest Analiza organoleptyczna wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: