Analiza polowa (wody co to jest
Co to jest Analiza polowa (wody); analiza terenowa. Wyjaśnienie badanie terenowa 1. Skrócona →.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza polowa (wody); analiza terenowa

Definicja ANALIZA POLOWA (WODY); ANALIZA TERENOWA: Badanie polowa (wody); badanie terenowa
1. Skrócona → badanie wody realizowana w terenie, obejmująca oznaczenia (regularnie jakościowe albo orientacyjne) wybranych cech fizykochemicznych albo chemicznych wody. realizowana zwykle jako → badanie wskaźnikowa, → badanie przybliżona, → badanie kontrolna albo wstępna do badań szczegółowych. 2. Definicja stosowane jest także dla ustalenia krótkotrwałego → pompowania badawczego.[AM].

Słownik Azot Albuminowy; Azot Białkowy:
Znaczenie azot białkowy Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wyznaczników zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. A.a. obejmuje część (zazwyczaj ok. połowy) → azotu organicznego występującego w wodach analiza polowa (wody); analiza terenowa.
Słownik Alekina Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei analiza polowa (wody); analiza terenowa.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu analiza polowa (wody); analiza terenowa.
Słownik Adwekcja ( Konwekcja):
Znaczenie konwekcja) 1. Ruch znacznika albo zanieczyszczenia (również, masy, energii) poprzez proste unoszenie z płynącą wodą podziemną. 2. Transport „właściwości” masy powietrza (ciepła, zimna) poprzez pole analiza polowa (wody); analiza terenowa.
Słownik Analiza „On Line” (Wody); Analiza Ciągła:
Znaczenie Badanie „on line” (wody); badanie ciągła Automatyczny mechanizm analizowania wody. Woda pobierana sondą automatyczną przepływa zamkniętym przewodem do aparatu pomiarowego.[AM analiza polowa (wody); analiza terenowa.

Czym jest Analiza polowa (wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: