Analiza systemowa w dynamice co to jest
Co to jest Analiza systemowa w dynamice wód podziemnych. Wyjaśnienie wód podziemnych Tok.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza systemowa w dynamice wód podziemnych

Badanie systemowa w dynamice wód podziemnych
Tok postępowania badawczego, gdzie badany → mechanizm hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił charakteryzujących zmianę energii (ciśnienia, temperatury) i masy substancji w wodach podziemnych. Kluczową zasadą a.s. jest kompleksowość i określona kolejność badań: poczynając od właściwości obiektów hydrogeologicznych bezpośrednio wiążących się z ruchem wód podziemnych, przez różnego rodzaju więzi i mechanizmy przejawiające się w czasie tego ruchu, a kończąc ich matematycznym opisem i ustaleniem prawidłowości ruchu wód podziemnych dla konkretnych warunków hydrogeologicznych. → Dynamika wód podziemnych. [TB].

Czym jest Analiza systemowa w dynamice znaczenie w Słownik definicje A