Analiza wody co to jest
Co to jest Analiza wody. Wyjaśnienie zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Analiza

Badanie wody
A.w. znaczy zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się substancje występujące w wodzie. Samej wody dotyczy jedynie ocena składu izotopowego i temperatury. Definicja a.w. rozszerzone przymiotnikowo może określać zakres badań (→ badanie chemiczna wody, → badanie fizykochemiczna wody, → badanie bakteriologiczna (wody), → badanie organoleptyczna wody), szczegółowość badań (→ badanie ilościowa (wody), → badanie jakościowa wody, → badanie szczegółowa (wody), badanie pełna, → badanie przybliżona, → badanie wskaźnikowa (wody)), miejsce przeprowadzonych badań (→ badanie polowa (wody), badanie laboratoryjna) albo wykorzystaną metodę badań.[AM].

Czym jest Analiza wody znaczenie w Słownik definicje A