Analiza wody co to jest
Co to jest Analiza wody. Wyjaśnienie zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Analiza

Definicja ANALIZA WODY: Badanie wody
A.w. znaczy zarówno czynność, jak i rezultat przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się substancje występujące w wodzie. Samej wody dotyczy jedynie ocena składu izotopowego i temperatury. Definicja a.w. rozszerzone przymiotnikowo może określać zakres badań (→ badanie chemiczna wody, → badanie fizykochemiczna wody, → badanie bakteriologiczna (wody), → badanie organoleptyczna wody), szczegółowość badań (→ badanie ilościowa (wody), → badanie jakościowa wody, → badanie szczegółowa (wody), badanie pełna, → badanie przybliżona, → badanie wskaźnikowa (wody)), miejsce przeprowadzonych badań (→ badanie polowa (wody), badanie laboratoryjna) albo wykorzystaną metodę badań.[AM].

Słownik Akratopegi:
Znaczenie Akratopegi Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm3 i temperaturze poniżej 20°C.[JD analiza wody.
Słownik Analiza „In Situ” (Wody); Analiza Bezpośrednia:
Znaczenie wody); badanie bezpośrednia badanie wody realizowana bezpośrednio w ujęciu wody. Zazwyczaj pomiar jest realizowany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. → badanie chemiczna wody.[AM analiza wody.
Słownik Analiza Wskaźnikowa (Wody); Analiza Skrócona (Wody):
Znaczenie wody); badanie skrócona (wody) badanie wód obejmująca oznaczenia jedynie wybranych wyznaczników. Analizy takie wykonuje się jako kontrolne albo jako wstępne, na przykład dla wytypowania miejsc analiza wody.
Słownik Akratotermy:
Znaczenie Akratotermy Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm analiza wody.
Słownik Ascenzja:
Znaczenie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK analiza wody.

Czym jest Analiza wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: