Analiza wskaźnikowa (wody co to jest
Co to jest Analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody). Wyjaśnienie badanie skrócona (wody.

Czy przydatne?

Co to jest Analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody)

Definicja ANALIZA WSKAŹNIKOWA (WODY); ANALIZA SKRÓCONA (WODY): Badanie wskaźnikowa (wody); badanie skrócona (wody)
badanie wód obejmująca oznaczenia jedynie wybranych wyznaczników. Analizy takie wykonuje się jako kontrolne albo jako wstępne, na przykład dla wytypowania miejsc poboru próbek do badań szczegółowych. →
badanie wody, →
badanie kontrolna (wody), →
badanie polowa (wody), →
badanie przybliżona (wody).[AM].

Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody).
Słownik Analogia Hydrauliczna:
Znaczenie hydrauliczna Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem laminarnym wody poprzez przewody rurowe albo szczeliny, polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.h. stanowi analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody).
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody).
Słownik Analizator Pola AP-600:
Znaczenie 600 Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody).
Słownik Aeracja Warstwy Wodonośnej (Napowietrzanie Warstwy Wodonośnej):
Znaczenie wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji analiza wskaźnikowa (wody); analiza skrócona (wody).

Czym jest Analiza wskaźnikowa (wody znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: