Analizator pola AP-600 co to jest
Co to jest Analizator pola AP-600. Wyjaśnienie Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania.

Czy przydatne?

Co to jest Analizator pola AP-600

Definicja ANALIZATOR POLA AP-600: Analizator pola AP-600
Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o standardowych wymiarach 20 x 30 węzłów. Mechanizmy nieustalone (→ ruch nieustalony) są rozwiązywane sposobem Liebmanna (→ Liebmanna model) Służące do modelowania filtracji wód podziemnych.[MR].

Słownik Analiza Wskaźnikowa (Wody); Analiza Skrócona (Wody):
Znaczenie wody); badanie skrócona (wody) badanie wód obejmująca oznaczenia jedynie wybranych wyznaczników. Analizy takie wykonuje się jako kontrolne albo jako wstępne, na przykład dla wytypowania miejsc analizator pola ap-600.
Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach analizator pola ap-600.
Słownik Adsorbat (Substancja Adsorbowana):
Znaczenie substancja adsorbowana) Substancje występujące w fazie rozpuszczonej w wodach podziemnych, mogące podlegać → adsorpcji. W klimacie umiarkowanym to są raczej kationy i cząsteczki obojętne. → Sorbat analizator pola ap-600.
Słownik Anomalia Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h analizator pola ap-600.
Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analizator pola ap-600.

Czym jest Analizator pola AP-600 znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: