Analizator pola AP-600 co to jest
Co to jest Analizator pola AP-600. Wyjaśnienie Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania.

Czy przydatne?

Co to jest Analizator pola AP-600

Analizator pola AP-600
Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o standardowych wymiarach 20 x 30 węzłów. Mechanizmy nieustalone (→ ruch nieustalony) są rozwiązywane sposobem Liebmanna (→ Liebmanna model) Służące do modelowania filtracji wód podziemnych.[MR].

Czym jest Analizator pola AP-600 znaczenie w Słownik definicje A