Analizator pola AP-600 co to jest
Co to jest Analizator pola AP-600. Wyjaśnienie Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania.

Czy przydatne?

Co to jest Analizator pola AP-600

Definicja ANALIZATOR POLA AP-600: Analizator pola AP-600
Urządzenie analogowe przeznaczone do rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR (→ schemat analogowy RR) o standardowych wymiarach 20 x 30 węzłów. Mechanizmy nieustalone (→ ruch nieustalony) są rozwiązywane sposobem Liebmanna (→ Liebmanna model) Służące do modelowania filtracji wód podziemnych.[MR].

Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analizator pola ap-600.
Słownik Asocjacje W Roztworach (Wodnych):
Znaczenie roztworach (wodnych) Połączenia (grupowania) cząsteczek wody w paro- albo wielocząsteczkowe polimery (→ polimeryzacja (cząsteczek wody)). A.wr. mogą także obejmować polimeryzację substancji analizator pola ap-600.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny analizator pola ap-600.
Słownik Aeracja Warstwy Wodonośnej (Napowietrzanie Warstwy Wodonośnej):
Znaczenie wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji analizator pola ap-600.
Słownik Agresywność Wody (Korozyjność Wody):
Znaczenie korozyjność wody) Cecha wody spowodowana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumieją jako analizator pola ap-600.

Czym jest Analizator pola AP-600 znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: