Analogia co to jest
Co to jest Analogia elektrohydrodynamiczna AEHD. Wyjaśnienie elektrohydrodynamiczna AEHD Analogia.

Czy przydatne?

Co to jest Aehd Elektrohydrodynamiczna Analogia

Definicja ANALOGIA ELEKTROHYDRODYNAMICZNA AEHD: Analogia elektrohydrodynamiczna AEHD
Analogia pomiędzy filtracją wód podziemnych a przepływem prądu elektrycznego w przewodniku polegająca na identyczności równań opisujących oba zjawiska. A.e. stanowi podstawę modeli elektrycznych filtracji wód podziemnych. → Integrator elektryczny.[MR].

Słownik Amoniak nh3 (Azan):
Znaczenie Gaz powstający w warunkach redukcyjnych, pomiędzy innymi jako sukces Amoniak NH3 (azan)] | amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika i tak dalej). Spotykany regularnie w analogia elektrohydrodynamiczna aehd.
Słownik Analiza Bakteriologiczna (Wody):
Znaczenie bakteriologiczna (wody) Wyniki badania albo (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych ( badanie bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, realizowane rutynowo dla oceny analogia elektrohydrodynamiczna aehd.
Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach analogia elektrohydrodynamiczna aehd.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i analogia elektrohydrodynamiczna aehd.
Słownik Azot Amonowy N-nh4:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu trójujemnego (-3). Traktowany jest jako łączna liczba azotu występującego w wodzie w formie jonów amonowych i amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego analogia elektrohydrodynamiczna aehd.

Czym jest Analogia znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: