Anomalia hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Anomalia hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od →.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Anomalia

Definicja ANOMALIA HYDROGEOCHEMICZNA: Anomalia hydrogeochemiczna
Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h. ujemnej. Jeżeli natomiat stężenia przekraczają górną granicę tła hydrogeochemicznego (z czym mamy zdecydowanie częściej do czynienia), mówimy o a.h. dodatniej. Zależnie od przestrzennego występowania rozróżniamy a.h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Z racji na genezę wyróżnia się a.h. naturalne i a.h. antropogeniczne. A.h. naturalne, a więc uformowane bez udzialu człowieka, podzielone są na syngenetyczne i epigenetyczne. Za a.h. uznaje się także lokalne odstępstwo od występujących powszechnie trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością (ryc. 3). → Inwersja hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 3. Podział anomalii hydrogeochemicznych.

Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i anomalia hydrogeochemiczna.
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM anomalia hydrogeochemiczna.
Słownik Akratotermy:
Znaczenie Akratotermy Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm anomalia hydrogeochemiczna.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu anomalia hydrogeochemiczna.
Słownik Akumulacja Wody:
Znaczenie Akumulacja wody Naturalne albo/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK anomalia hydrogeochemiczna.

Czym jest Anomalia hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: