Anomalia hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest ANOMALIA HYDROGEOCHEMICZNA. Wyjaśnienie Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od →.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Anomalia

Definicja ANOMALIA HYDROGEOCHEMICZNA: Anomalia hydrogeochemiczna
Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h. ujemnej. Jeżeli natomiat stężenia przekraczają górną granicę tła hydrogeochemicznego (z czym mamy zdecydowanie częściej do czynienia), mówimy o a.h. dodatniej. Zależnie od przestrzennego występowania rozróżniamy a.h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Z racji na genezę wyróżnia się a.h. naturalne i a.h. antropogeniczne. A.h. naturalne, a więc uformowane bez udzialu człowieka, podzielone są na syngenetyczne i epigenetyczne. Za a.h. uznaje się także lokalne odstępstwo od występujących powszechnie trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością (ryc. 3). → Inwersja hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 3. Podział anomalii hydrogeochemicznych.

Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM anomalia hydrogeochemiczna co znaczy.
Słownik Antropopresja:
Znaczenie człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i anomalia hydrogeochemiczna krzyżówka.
Słownik Analiza Przybliżona (Wody); Analiza Orientacyjna:
Znaczenie wody); badanie orientacyjna badanie wody określająca dzięki przybliżonych metod wybrane wskaźniki jakości wody. Regularnie używana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbliżona w sensie zakresu i anomalia hydrogeochemiczna co to jest.
Słownik Absorpcja:
Znaczenie hydrogeologii rozumiana najczęściej jako mechanizm wchłaniania gazów poprzez wody podziemne. W czasie a. następuje równomierne rozpuszczanie się gazu w wodzie. Zachodzić także mogą reakcje chemiczne anomalia hydrogeochemiczna słownik.
Słownik Analiza Chemiczna Balneologiczna (Wody):
Znaczenie balneologiczna (wody) Badania fizykochemiczne wody w celu określenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, spore i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę anomalia hydrogeochemiczna czym jest.

Czym jest Anomalia hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: