Anomalia hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Anomalia hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od →.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Anomalia

Anomalia hydrogeochemiczna
Lokalne odstępstwo chemizmu wód podziemnych od → tła hydrogeochemicznego. Jeżeli stężenia w obrębie anomalii są niższe niż dolna granica tła hydrogeochemicznego, mówimy o a.h. ujemnej. Jeżeli natomiat stężenia przekraczają górną granicę tła hydrogeochemicznego (z czym mamy zdecydowanie częściej do czynienia), mówimy o a.h. dodatniej. Zależnie od przestrzennego występowania rozróżniamy a.h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Z racji na genezę wyróżnia się a.h. naturalne i a.h. antropogeniczne. A.h. naturalne, a więc uformowane bez udzialu człowieka, podzielone są na syngenetyczne i epigenetyczne. Za a.h. uznaje się także lokalne odstępstwo od występujących powszechnie trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wspólnie z głębokością (ryc. 3). → Inwersja hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 3. Podział anomalii hydrogeochemicznych.

Czym jest Anomalia hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje A