antropopresja co to jest
Co to jest antropopresja. Wyjaśnienie na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową.

Czy przydatne?

Co to jest Antropopresja

Definicja ANTROPOPRESJA: antropopresja
Wpływ człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i hydrogeochemiczne, w szczególności zmiany → jakości wody.[AM, SW].

Słownik Alekina Klasyfikacja (Chemizmu Wód):
Znaczenie chemizmu wód) regulacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący kluczowy anion, z kolei antropopresja.
Słownik Azot Albuminowy; Azot Białkowy:
Znaczenie azot białkowy Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wyznaczników zanieczyszczenia wód podziemnych związkami azotu. A.a. obejmuje część (zazwyczaj ok. połowy) → azotu organicznego występującego w wodach antropopresja.
Słownik Adsorpcja Fizyczna:
Znaczenie Adsorpcja, przy której powierzchniowe wiązanie cząsteczki → adsorbenta i → adsorbatu dzieje się raczej dzięki sił międzyczastęczkowych van der Waalsa. Dominujący rodzaj → adsorpcji w wodach antropopresja.
Słownik Adsorpcja Chemiczna (Chemisorpcja, Adsorpcja Aktywowana):
Znaczenie chemisorpcja, adsorpcja aktywowana) Adsorpcja, przy której wiązanie cząsteczki → adsorbatu z powierzchnią → adsorbenta ma charakter powierzchniowego połączenia chemicznego. → Adsorpcja.[AM antropopresja.
Słownik Adsorbat (Substancja Adsorbowana):
Znaczenie substancja adsorbowana) Substancje występujące w fazie rozpuszczonej w wodach podziemnych, mogące podlegać → adsorpcji. W klimacie umiarkowanym to są raczej kationy i cząsteczki obojętne. → Sorbat antropopresja.

Czym jest antropopresja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: