antropopresja co to jest
Co to jest antropopresja. Wyjaśnienie na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową.

Czy przydatne?

Co to jest Antropopresja

Definicja ANTROPOPRESJA: antropopresja
Wpływ człowieka na środowisko.Efekty a. są powiązane ze świadomą (celową) działalnością człowieka albo/i działalnością niezamierzoną. Wpływ a. na wody podziemne wywołuje zmiany hydrodynamiczne i hydrogeochemiczne, w szczególności zmiany → jakości wody.[AM, SW].

Słownik Adsorpcja:
Znaczenie Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decyzyjny o ich składzie chemicznym. Bazuje na gromadzeniu się na powierzchni minerałów albo antropopresja.
Słownik Amonifikacja (Deaminacja):
Znaczenie deaminacja) 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest między innymi amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach antropopresja.
Słownik Agresywność Wody (Korozyjność Wody):
Znaczenie korozyjność wody) Cecha wody spowodowana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumieją jako antropopresja.
Słownik Azot Azotanowy:
Znaczenie Forma wyrażania sumarycznego stężenia azotu pięciododatniego (+5) występującego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone związki azotu na +5 stopniu utlenienia antropopresja.
Słownik Adsorbent (Substancja Adsorbująca):
Znaczenie substancja adsorbująca) Ośrodek skalny i substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu antropopresja.

Czym jest antropopresja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: