Aproksymacja różnicowa co to jest
Co to jest Aproksymacja różnicowa. Wyjaśnienie przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych.

Czy przydatne?

Co to jest Różnicowa Aproksymacja

Aproksymacja różnicowa
Sposób przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych poprzez zastąpienie wyrażeń różniczkowych ilorazami różnicowymi i rozwiązanie powstałego układu równań liniowych. Służąca w modelowaniu numerycznym filtracji wód podziemnych. →
Sposób różnicowa, → Model jawny (explicite), → Model uwikłany (implicite).[MR].

Czym jest Aproksymacja różnicowa znaczenie w Słownik definicje A