Ascenzja co to jest
Co to jest Ascenzja. Wyjaśnienie wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w.

Czy przydatne?

Co to jest Ascenzja

Definicja ASCENZJA: Ascenzja
Wznoszący (wstępujący) ruch wody podziemnej (regularnie z dużej głębokości) w środowisku skalnym pod wpływem różnicy wysokości hydraulicznych (zwykle przez strefy dyslokacyjne). → Źródło ascenzyjne.[SK].

Słownik Adsorpcja:
Znaczenie Fundamentalny mechanizm fizykochemiczny zachodzący powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decyzyjny o ich składzie chemicznym. Bazuje na gromadzeniu się na powierzchni minerałów albo ascenzja.
Słownik Administracja Geologiczna:
Znaczenie geologiczna Ogół czynności kierowania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w państwie i ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w zakresie geologii. Organami ascenzja.
Słownik Aeracja Warstwy Wodonośnej (Napowietrzanie Warstwy Wodonośnej):
Znaczenie wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) Sposób oczyszczania wód podziemnych in situ. Bazuje na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji ascenzja.
Słownik Azot Organiczny Norg, N-Org:
Znaczenie Norg, N-org Jedna z form występowania → azotu w wodach naturalnych. W analizach wód ustala stężenie azotu występującego we wszystkich związkach organicznych rozpuszczonych w wodzie, zarówno ascenzja.
Słownik Azot N:
Znaczenie biofilny występujący w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) i w związkach organicznych (→ azot organiczny) i nieorganicznych (raczej → jony amonowe, → amoniak, → jony azotynowe i → jony ascenzja.

Czym jest Ascenzja znaczenie w Słownik definicje A

  • Dodano:
  • Autor: